TEST-PAGE: 6th-8th June 2024

Course title

<Title>

The Music4Change International Research School 2024 is hosted by the University of Groningen.

GRS is a regional center for research education across five universities in Norway.

About Us

VÅRT FOKUS: INTERDISIPLINÆRT, GLOKALT, BÆREKRAFTIG

Narrative of the 3 key focuses 

VÅRE MÅL: FORSKERSTØTTE, INNOVASJON, SAMFUNN

Støtte for forskere tidlig i karrieren

Innovasjon i undervisning og læring Innovation in Teaching and Learning 

Samfunnsbetydning

VÅRT ARBEID: LÆRINGSRESSURSER OG NETTVERK

Kurs og læringsressurser

Nettverk

Upcoming courses

Music4Change aims to make sustainability a core element in music research and education. GRS is coordinating this unique ERASMUS+ cooperation project.